Kirjavinkkejä surutyöhön – lohtua, voimaa ja vertaistukea

Surua ja menetystä käsittelevä kirjallisuus voi olla tukena surutyössä ja auttaa selviämään arjessa eteenpäin. Parhaimmillaan surukirjallisuus toimii vertaistukena, auttaa käsittelemään tunteita ja antaa ohjeita ja voimia arkeen.

Monet surukirjoista ovat omakohtaisia kokemuksia läheisen menetyksestä. Tällöin surua käsittelevä kirja toimii kuten vertaistuki ja antaa peilauspisteen omalle kokemukselle. Vertaistarinoiden lukeminen auttaa myös jäsentämään menetyksen kokemusta ja löytämään sanoja ja käsitteitä tapahtuneelle.

Lukemisen kautta vaikeatkin tunteet tulevat helpommin käsiteltäviksi, kun sureva näkee ne sanoina edessään. Surua käsittelevä kirja voi siten tuoda keinon käsitellä ja työstää menetystä. Surutyöstä kertovat kirjat voivat myös tuoda lohtua ja voimaa arkeen sekä uskoa siihen, että surusta pääsee yli.

Kolme kirjaa surusta ja luopumisesta

Psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijulan kirja Surutyö (Kirjapaja, 2002) on tarkoitettu tavallisille lukijoille sekä ammattiauttajille. Kirjoittajalla on usean vuoden kokemus surevien ja traumatisoituneiden kriisiauttajana ja psykoterapeuttina toimimisesta. Surua koskevan tiedon lisäksi kirjassa on ihmisten omakohtaisia kokemuksia sekä itsehoito-osa surevia varten.

Suru ja surutyö (Basam Books, 2006) on Elizabeth Kübler-Rossin ja David Kesslerin kirja suruprosessista. Lääkäri ja saattohoidon uranuurtajana pidetyn Kübler-Rossin vuonna 1969 ilmestynyt läpimurtoteos On Death and Dying esitteli kuoleman kohtaamisen viisi vaihetta ja muutti länsimaissa sitä, kuinka kuolemasta puhutaan. Suru ja surutyö soveltaa kuoleman kohtaamisen vaiheita suruprosessiin ja antaa lukijalle teoriaa, inspiraatiota ja käytännön neuvoja.

Elisa Hauhion, Satu Paakkalan ja Jari Sadinmäen Suru (WSOY, 2008) kertoo kolme eri tarinaa surusta. Sisaruksen, ystävän ja lapsen menetyksestä kumpuavat tarinat saavat voimansa omakohtaisista muistoista ja kokemuksista. Kirja on tarkoitettu surevalle lahjaksi tai tuomaan lohdullisia sanoja sille, joka ei puhetta kaipaa.

 

”Lukemisen kautta vaikeatkin tunteet tulevat helpommin käsiteltäviksi, kun sureva näkee ne sanoina edessään. Surua käsittelevä kirja voi siten tuoda keinon käsitellä ja työstää menetystä.”

 

Puolisonsa menettäneille

Puolison menetys vaatii paljon sopeutumista etenkin silloin kun yhteistä taipaletta on takana vuosikymmeniä. Kun toinen on poissa (Mediapinta, 2014) kuvaa niiden elämää, joiden rinnalta kohtalo on temmannut pois puolison. Peruskoulunopettaja ja palkittu lastenkirjailija Maijaliisa Dieckmann on haastatellut eri ihmisten kokemuksia siitä, millaista on menettää ystävä, arjen jakaja ja kumppani ja opetella elämään ilman toista. Kirjassa on mukana haastattelukysymykset, joiden avulla lukija voi itse käydä läpi kirjan kysymyksiä ja teemoja.

Viemiseksi surevalle

Surua käsittelevä kirja on usein luonteva vieminen surukotiin ja empaattinen tapa tukea surevaa.

Lapsen kuolema (2014) on tarkoitettu tuomaan tietoa ja lohtua lapsensa menettäneille ja tueksi ammattilaisille. KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry:n julkaisema tukikirjanen käsittelee lapsen menetystä ja surua eri perheenjäsenten näkökulmasta.

Surukodin kirja (Kirjapaja, 2011) on opas siihen, miten saada elämästä kiinni surun keskellä. Pappina ja psykoterapeuttina toimiva Helena Castrén antaa kokemukseensa pohjautuen ohjeita ja neuvoja, miten surevan tulee toimia uudessa tilanteessa ja kuinka hautajaisten edellä ratkaistavista asioista saa hallittavan tuntuisia.

Surukirjallisuutta lapsille

Paitsi aikuisille, kirjallisuudesta on tukea myös lasten surun käsittelyssä. Tutun aikuisen seurassa luetut kirjat ovat luonteva väylä keskusteluun kuolemasta ja voivat tarjota apukeinoja surusta puhumiseen ja sen käsittelyyn.

Lapsikuolemaperheiden vertaistukiyhdistys KÄPY ry listaa sivuillaan useita lastenkirjoja, jotka käsittelevät surua ja kuolemaa.

Lähteet: Yle.fi, Kapy.fi, Adlibris.com, viisaselama.fi, mediapinta.fi

Kirjoittanut: Anni Rein