Muistaminen siirtyy internettiin ja sosiaaliseen mediaan

 

Edesmenneiden muistaminen tapahtuu yhä useammin virtuaalisten muistomerkkien ja verkkomuistamisen muodossa. Lähes 32 000 virtuaalista kynttilää syttyi läheisten muistolle pyhäinpäivän aikaan.

Uudet muistamisen muodot ovat tulleet perinteisten tapojen, kuten sanomalehtien kuolinilmoitusten rinnalle.  Niin sanottu verkkomuistaminen eli internetissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva edesmenneiden muistaminen on ilmiönä yleistynyt niin Suomessa kuin maailmalla. Esimerkiksi tänä vuonna Kynttilä muistolle –kampanjassa sytytettiin lähes 32 000 virtuaalista kynttilää pyhäinpäivän aikaan edesmenneiden läheisten muistolle.

Internetin myötä suremisesta on tullut yhteisöllisempää kuin aiemmin. Siinä missä sureminen tapahtui ennen perhepiirissä ja yksityisemmin, sosiaaliseen mediaan tai muistosivupalveluun tehty muistosivu tekee suremisesta sosiaalisempaa ja tavoittaa laajemman joukon.  Ilmiö ei sinänsä ole uusi: maailman suurin muistosivusto Legacy.com perustettiin jo vuonna 1998. Sosiaalisen median arkistumisen myötä vainajaa muistetaan yhä useammin verkossa myös Suomessa ja muistosivua suunnitteleva voi nykyisin valita useiden eri sivustojen ja alustojen joukosta.

Suunnitellut ja suunnittelemattomat muistomerkit

Kuolemanrituaalien näkymistä verkossa tutkinut Anna Haverinen erottaa verkkomuistamisessa kaksi alatyyppiä: suunnittelemattomat muistomerkit muodostuvat yleensä edesmenneen itsensä luomien verkkosisältöjen ympärille, kuten Facebookin profiilisivulle tai blogiin. Esimerkiksi profiilisivulle kävijät voivat käydä kirjoittamassa jäähyväiset tai julkaista kuvia yhteisistä hetkistä.

Suunniteltuihin muistomerkkeihin luetaan puolestaan muistosivusto, joka on henkilökohtaisen kotisivun kaltainen ja joka voi sisältää vaikkapa muistokirjoituksen vainajasta, musiikkia ja vieraskirjan. Suunnitellut muistomerkit voivat Haverisen mukaan olla tärkeitä viestinnän paikkoja perheen jäsenille ja ystäville, jotka voivat vuosien varrella käydä tervehtimässä edesmennyttä samaan tapaan kuin haudalla vieraillaan.

Muistojen jakamista ja vertaistukea

Muistosivun laatiminen ja muut virtuaaliset muistomerkit voivat olla tapa käsitellä menetystä ja sopeutua tilanteeseen. Verkossa muistaminen antaa myös mahdollisuuden purkaa surua muiden kanssa ja saada vertaistukea, mikä tuntuu olevan monelle tärkeä elementti etenkin sosiaalisen median muistomerkkien kohdalla.

Verkkomuistaminen luo myös mahdollisuuden kutsua läheiset ja ystävät jakamaan omat muistonsa edesmenneestä ja ottamaan osaa suruun. Muistosivu voi koostua tarinoista, videoista tai valokuvista, jotka ilmentävät henkilöä ja hänen elämäänsä. Virtuaalisten muistomerkkien etuna on se, että ne tavoittavat myös ne, jotka asuvat kauempana eivätkä pääse hautajaisiin tai muuten osallistumaan edesmenneen muisteluun. Muistosivulla jaetut muistot myös säilyvät ja ovat läheisten saatavilla pitkään.

 

Lähteet:

Yle.fi: Virtuaalikynttilä syttyy – netissä vainajaa muistellaan yhdessä

Annahaverinen.com

Legacy.com