Testamentti ehkäisee perintöriitoja

 

Testamentin avulla voit keventää jälkipolven perintöveroa ja varmistaa, että omaisuutesi jaetaan juuri siten kuin toivot.

Jos haluaa varmistaa, että perinnönjako sujuvat oman tahdon mukaan ja mahdollisimman sopuisasti perintöriitoja välttäen, on hyvä käyttää hieman aikaa perintösuunnitteluun.

Perintösuunnittelu voi tuntua vieraalta asialta. Helposti tulee ajatelleeksi, että kuoleman sattuessa puoliso saa osituksessa puolet yhteisestä omaisuudesta ja rintaperilliset eli lapset loput.

Asiat eivät kuitenkaan usein ole niin yksinkertaisia. Yhä useampi ihminen on elämänsä varrella kerryttänyt monenlaista omaisuutta asunnon, kesämökin tai sijoitusten muodossa. Lisäksi perhesuhteet ovat monitahoisia ja uusperheet ja avoliitot yleistyneet.

Jos haluaa varmistaa, että perinnönjako sujuu oman tahdon mukaan ja mahdollisimman sopuisasti perintöriitoja välttäen, on hyvä käyttää hieman aikaa perintösuunnitteluun.

Perintösuunnitteluun on monia keinoja. Toiset tekevät avioehdon, toiset lahjoittavat rahaa tai muuta omaisuutta perijöille ennakkoperintönä. Testamentti on kuitenkin perintösuunnittelun keinoista kattavin.

Testamentilla voi keventää perintöveroja

Testamentti on tärkeä ainakin kahdella tapaa. Ensinnäkin sillä voi vaikuttaa perillisille kohdistuvan perintöveron suuruuteen. Perintövero on progressiivinen: mitä suurempi on perittävän omaisuuden arvo, sitä enemmän siitä maksetaan veroja. Perintöveroa maksetaan 20 000 euron arvoisesta perinnöstä lähtien. Sitä pienempi perintö on verotonta.

Eräs tapa vähentää veroseuraamuksia on tehdä testamentti, jossa määrää osan perinnöstään lapsenlapsille. Jos perinnönjakajia on enemmän, silloin myös perintöveron kokonaissumma pienenee.

Esimerkki:

Testamentin tekijällä on kolme lasta, joilla kaikilla on kolme lasta. Jos testamentin tekijä jättäisi yhdeksälle lapsenlapselleen kaikille 19 999 euroa, kolmas polvi saisi yhteensä lähes 180 000 euroa verottomasti. Sen sijaan jos kyseinen summa jaettaisiin kolmelle lapselle, kukin joutuisi maksamaan perintöveroa 60 000 eurosta 3 500 euroa eli yhteensä 10.500 euroa.

Testamentti suojaa leskeä

Toiseksi, testamentti on tärkeä myös silloin, kun testamentin tekijä haluaa varmistua siitä, kenelle ja millä ehdoilla omaisuus kuoleman jälkeen päätyy.

Eräs yleisimmistä syistä tehdä testamentti on suojata elämänkumppania. Leski ei peri mitään ilman testamenttia. Puolison kuollessa parin avio-oikeudenalainen omaisuus toki puolitetaan osituksessa. Vainajan osuus menee kokonaisuudessaan lapsille, jollei lesken perinnöstä ole erikseen määrätty testamentilla.

Laki suojelee avioleskeä asumiskysymyksessä: leskellä on oikeus jäädä asumaan pariskunnan yhteiseen asuntoon. Mutta esimerkiksi puolison omistamaan kesämökkiin leskellä ei lain mukaan ole erityistä oikeutta. Jos vainaja on testamentissaan määrännyt leskelle kesämökkiin käyttöoikeuden, muut perijät eivät voi myydä mökkiä ilman lesken lupaa.

Lapsille kuuluu lakiosa

Testamentilla voi myös vaikuttaa siihen, mitä kukin rintaperillinen saa. Usein perintö jaetaan tasan lasten kesken tasapuolisuuden nimissä. Jos testamenttia ei ole, rintaperilliset ovat oikeutettuja perintöosaan. Se saadaan, kun jaetaan perittävän omaisuus rintaperillisten lukumäärällä. Halutessaan testamentin tekijä voi kuitenkin määrätä, että joku perillisistä saa isomman osan perinnöstä. Tällöin muut perilliset ovat oikeutettuja lakiosaan, joka on puolet perintöosasta.  Lakiosaa on kunkin perillisen muistettava vaatia erikseen.

Esimerkki:

Testamentin tekijällä on kolme lasta: Matti, Maija ja Marko. Ilman testamenttia kunkin lapsen perintöosa olisi siis 1/3 perinnöstä. Perheen kesämökki on eniten Matin käytössä, ja testamentin tekijä päättää jättää sen Matille, jotta mökki säilyisi suvussa. Maija ja Marko vaativat itselleen laissa määrätyn lakiosan eli 1/6 perittävästä omaisuudesta.

Testamentilla voidaan myös rajata lasten aviopuolisojen avio-oikeutta, jolloin avioeron sattuessa lapsi ei joudu jakamaan asuntoa tai kesämökkiä suvun ulkopuolelle.

Testamentista on hyötyä kaiken ikäisille

Myös nuoret hyötyvät testamentista. Esimerkiksi avoparit eivät automaattisesti peri toisiaan, eikä avoleskellä ole oikeutta pitää yhteistä kotia hallinnassaan ilman testamenttia.

Testamentin kerran tehtyään voi ajatella asian olevan kunnossa viimeisiin päiviin saakka. Näin ei kuitenkaan ole, koska elämäntilanteet muuttuvat ja omaisuutta karttuu vuosikymmenten aikana.

Onkin hyvä nyrkkisääntö tarkistaa 10 vuoden välein tai elämän suurissa muutoksissa tarkistaa, vastaako testamentin sisältö vielä omaa tahtoa.

Luota perintösuunnittelussa asiantuntijaan

Testamentin tekemisessä neuvoo asianajaja. Toisin kuin moni luulee, testamentin tekeminen ei ole erityisen kallista. Hinnat liikkuvat yleensä noin 250 ja 500 euron välillä. Usein asiakkaan kanssa keskustellessa alkuperäinen ajatus testamentin sisällöstä muuttuu, koska tapaamisen jälkeen asiakas on paremmin perillä perintösuunnitteluun liittyvistä yksityiskohdista.

Varsinkin elämän suurissa muutoksissa testamentin tekeminen tai sen tarkistaminen on tarpeellista.

Testamenttia voi säilyttää esimerkiksi muiden tärkeiden papereiden joukossa kotona tai pankin tallelokerossa. Testamentin sisällöstä ei tarvitse kertoa kenellekään. Toisaalta yhä useampi testamentin tekijä keskustelee läheistensä kanssa siitä, miten perintösuunnittelu perhepiirissä toteutetaan.